Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

 

 

 

 

 

Eurasian Composites Show  Kompozit sektörü, Türkiye'de, Avrupa ve dünya büyüme oranlarının üzerinde bir büyüme göstermektedir. 2010 yılına kadar, ortalama % 8-12 arasında büyüme görülürken, daha sonraki yıllarda da, % 9-10 oranında bir büyüme beklenmektedir. 
Kompozit sektörü dünyada 7,3 milyon ton, 43,5 milyar Euro'luk bir ticaret hacmine; Avrupa'da 2,25 milyon ton ve Türkiye'de 120.000 tonluk üretim hacmine sahiptir. 
Türkiye'de otomotiv, inşaat ve altyapı sektörlerindeki Kompozit kullanımları, toplam Kompozit kullanımının yarısından daha fazlasını oluşturmaktadır. Otomotiv, inşaat ve altyapı sektörlerinin hızlı bir şekilde büyümesi yabancı üreticilerin dikkatini çekmektedir. Türkiye'nin coğrafi konumu, hızlı yapılanması ve Türk firmaların komşu ülkelerdeki inşaat sektöründe söz sahibi olmasından dolayı, inşaat sektöründe kullanılan Kompozit Malzemelerin üretimi hızlı bir büyüme göstermiştir. Bu gelişimin önümüzdeki birkaç yıl için de böyle süreceği öngörülmektedir.