Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

vizyon misyon

YILLIK FAALİYET PLANI

 

 

 

YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

 

 1. Üniversiteler ile işbirliği projeleri başlatılacaktır
 2. Ar-ge ve UR-GE projesi başlatılacaktır
 3. Kompozit sektöründe çalışanlara ve firmalara eğitimler düzenlenecektir
 4. Sektör dergisi hazırlanacaktır
 5. Web sayfası üzerinden güncel teknik bilgi havuzu oluşturularak online erişim hakkı tüm üyelere ve sektör çalışanlarına verilecektir
 6. Atıkların geri dönüşümü konusunda çalışmalar sürdürülecek ve sektör analizi yapılacaktır
 7. Kompozit sektörüne nitelikli ve sertifikalı eleman yetiştirilmesi için kapsamlı eğitim planları oluşturulacaktır
 8. Eğitimlerimiz sertifikalı olarak alanında uzman kişilerce verilecektir
 9. Üyelerimiz ile etkin iletişim için ortak sosyal medya platformları oluşturulacak
 10. Online olarak sürekli erişilebilir tüm üyeleri kapsayan ortak sistem ağı oluşturulacaktır
 11. Düzenlenmesi planlanan ulusal ve uluslararası organizasyon, fuar, seminer, eğitim planları oluşturulacak ve tüm üyelere bilgilendirme yapılacaktır
 12. Kompozit malzeme ve üretimi konularında sürekli ar-ge projeleri hazırlanacak ve ar-ge proje havuzu oluşturulacaktır
 13. Projelendirme eğitimleri ile birlikte, fikir aşamasında kalan tüm ar-ge projeleri desteklenecek ve ortak çalışma yapılacaktır
 14. Sektör analizleri yapılarak kompozit sektöründe yenilikçi ve inovatif yönü bulunan firmalar ile iletişime geçilerek iş birliği planlanması yapılacaktır
 15. Ar-ge çalışmaları için üniversiteler ile iş birliği yapılarak gerekli eğitim ve finansman desteği için ortak platform oluşturulacak ve aracı niteliğinde köprü vazifesi üstlenilecektir