Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

slider sosyal medya

Tanıtım ve Medya Komisyonu;

Tanıtım ve Medya Komisyonumuz vakfımızın hedeflerini, faaliyet ve hizmetlerini topluma ve kurumlara en doğru ve en uygun şekilde tanıtmakla görevlidir.


Başlıca Görevlerimiz;
1-Vakfımızın tanıtımı ile ilgili programlar ve paneller organize etmek.
2-Başta gençler olmak üzere toplumun gelişimi ve bilinçlendirilmesine yönelik her türlü faaliyet ve organizasyonları takip edip bilgilendirme yapmak.
3-Vakfın gerçekleştirdiği program ve projelerde kullanılacak materyallerin tasarımını yapmak, teminini sağlamak ve bunları et etkili şekilde kullanmak.
4-Gerçekleştirilen organizasyonların görüntülerini kaydetmek ve yayınlamak.
5-Vakıfı tanıtıcı filmler, ses kasetleri, hediyelik eşya vb. hazırlar ve dağıtımını sağlar.
6-Vakfın internet sitesini ve sosyal medya adreslerini yönetir.
7-Gazete, TV, Radyo vb. yönetici ve sunucuları ile iletişim halinde olmak.
8-Vakfın yaptığı çalışmalarla ilgili üç ayda bir dergi çıkarılmasını ve dağıtılmasını sağlar.
9-Her sene sonunda faaliyet raporu kitapçığı hazırlar ve dağıtımını sağlar.