Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

sektorler teskilat

 

 

TEŞKİLATLANMA, ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİSYONU

Teşkilatlandırma Komisyonu yurt içi ve dışında Vakfımıza üye kazandırma, temsilciler belirleme, üye ilişkileri ve koordinasyonlarından sorumludur.

KOMSAV 'ın daha iyi ve doğru tanıtılması, teşkilat yapısının güçlendirilmesi ve var olan üyelerin korunması amacı ile oluşturulnuştur.

Teşkilatlandırma, Üye İlişkileri Komisyonu diğer komisyonlar ile organize bir şekilde çalışmakta olup vakfın verimliliğini arttırmaya yardımcı olmaktadır.