Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

genc girisimciler

 

 

KOMSAV GENÇ KONSEYİ

__________

Gençlerin yeteneklerini geliştirmelerini ve toplumsal yaşama gönüllü katılımlarını sağlamak. Toplumun dinamiklerini analitik bir zekâyla okuyabilme ve tartışabilmeyi sağlamak. Ekip çalışması içerisinde kompozit sanayii sorunlarına çözümler üretmek.Bilim ve teknolojiyi kullanarak başta yükseköğretim gençliği olmak üzere ülkemiz gençliğini akademik, bilimsel, sosyal anlamda en ileri seviyede geliştirerek kompozit sektörüne kazandırmak.