Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

dilek dolek blog gorsel1 1333x295

 

 

KOMSAV KADIN KONSEYİ

__________

KOMSAV Kadın Konseyi temel amaçları,Türk Kadının küresel hedefler doğrultusunda kalkınmaya katılmasını sağlamak; kadınları insan hakları konusunda bilinçlendirmek ve buna ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak ,Türkiye’nin uluslararası sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği eylem planlarının uygulanmasında faal olarak çalışmak. Ayrıca kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği ile kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi konularında ülke genelinde yürütülen çalışmalara katılarak bu çalışmaları desteklemek ,uluslararası barışa, dostluğa katkıda bulunmak ve Türk Kadını’nı tanıtmak adına uluslararası toplantılar düzenlemek , bu nevi toplantılarda Türkiye’nin temsil edilmesinde faal olarak çalışmak da önemli amaçları arasındadır.