Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

 30a9e slider1 5

 

 

KOMSAV ÜYELİK KOŞULLARI 

_______

 

KOMSAV’a üye olmak isteyen firmalar öncelikle aşağıdaki koşulları sağlamalıdırlar.

KOMSAV’ın amaçlarına uygun olarak Türkiye'de ve yurtdışında faaliyet gösteren ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile 31/12/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları, Türkiye'de mukim ve faal, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan Yükseköğretim Kurumları, üniversite derneklerinin üyeleri, üniversitelerin bölüm görevlileri, üniversite ve araştırma kurumlarında araştırmacı olarak görev yapan, kompozit sanayiinde ve konusunda çalışmış veya çalışmakta olan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile Kompozit sektöründe faaliyet gösteren tüzel kişiler üyelik için vakıfça hazırlanmış “Üyelik Formlarını” doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir ve KOMSAV’a üye olabilirler.

KOMSAV’a üyelik işlemi üyelik formu ve üyelik belgelerinin KOMSAV’a ulaştırılması, üyelik başvurusunun KOMSAV Yönetim Kurulu'nca en fazla 30(otuz) gün içinde onaylanması (ve üyelik aidatının ödenmesi ?) ile tamamlanır.

KOMSAV’a üye olan firmalar vakıfın düzenlediği faaliyetlerde kişisel ulaşım, konaklama vb. harcamaları kendileri üstlenirler.

KOMSAV’a Nasıl Üye Olunur?

 1. KOMSAV Üyelik Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması,
  KOMSAV Üyeliği, üye olmak isteyen firmanın, ilgili başvuru formları;
 • Üye kayıt fişi
 • Üye tüzel kişi asil yedek temsilcisi kayıt fişi
 • Üye tüzel kişi temsilcisi kayıt fişi
 • Onursal üye kayıt fişi

ayrı ayrı doldurması gerekmektedir.

 1. Doldurulan Üyelik Formunun KOMSAV’a ulaştırılması,
  Üyelik Formlarını ilk sayfasında yer alan "Firma Kaşesi" ve "Yetkili İmza"sı ile asıl kopyanın ve temsilcinin fotoğrafının KOMSAV’a iletilmesi gerekmektedir. Temsilcilerin vesikalık fotoğraflarının ayrıca e-posta ile gönderilmesi ve çözünürlüklerinin en az 300 dpi olması rica olunur.
   
 2. Eklenecek Belgelerin KOMSAV’a ulaştırılması,
  Doldurulan forma, üye olmak isteyen firmanın kuruluş esas mukavelesinin yazılı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri noter  tasdikli örnekleri eklenir. Firma KOSGEB veri tabanına kayıtlı ise, bağlı bulunduğu hizmet biriminden alınan  "KOBİ Bilgi Beyannamesi" asıl belgesi eklenir.
   
 3. Eksiksiz olarak iletilen belgelerin KOMSAV  İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü ve Üye İlişkileri Bölümü tarafından incelenmesi,
  Firma, üyelik işlemini tamamlayana ve bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına kadar Aday Üye olarak adlandırılır.

 1. KOMSAV Muhasebe bölümü tarafından incelenen firma bilgilerinin, onaylanmak üzere KOMSAV Yönetim Kurulu gündemine alınması,
  KOMSAV Yönetim Kurulu olağan olarak yılda en az dört kez toplanmaktadır. Aday Üye'lerin asil üye olarak atanması, Yönetim Kurulu'nun onayı ile gerçekleşmektedir. Yönetim Kurulu’na gelen başvurular en çok 30(otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlanır, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
   
 2. Üyeliğe kabul olunan firma, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak KOMSAV’a iletmediği taktirde , üyeliği her mali yıl başında otomatik olarak yenilenir.

Önemli Not: Doldurulan Form'da yer alan firma bilgilerinde (temsilci, adres, telefon, faks, faaliyet alanı, v.b) bir değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin firma tarafından KOMSAV’a 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde KOMSAV data-bankındaki bilgiler geçerli sayılacak ve KOMSAV bu konuda sorumlu tutulamayacaktır.